วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความเป็นส่วนตัว Information Privacy

ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การต่างๆ
ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้
1.     การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร
2.     การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน/การใช้บริการของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการ แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม
3.     การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด
4.     การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนำไปขายให้กับบริษัทอื่น
          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีการใช้โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล์

ที่มา www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/kanokjit/pageAA.html

กรณีศึกษา
ความเป็นส่วนตัว...ในโลกไซเบอร์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ GotoMuslim.com
GotoMuslim เป็นหนึ่งในคำที่ถูกเลือกขึ้นมาจากหลายตัวเลือก เพื่อตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่ปลายปี 2007 ซึ่งมาจาก go to muslim รวมเข้าด้วยกันมีความหมายเป็นภาษาไทยว่า ไปมาหาสู่มุสลิม หรือ อาจจะคิดไป...ถึงคำสอนของอิสลามว่า มุสลิมเป็นพี่น้องเดียวกัน เปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน หากส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนก็เจ็บปวดด้วย ส่วนสมาชิกจะให้ความหมายเช่นใดนั้นผู้เขียนไม่สามารถจำกัดจินตนาการของพวก เราได้

ในทุก ๆ สังคมย่อมมีความสัมพันธ์ GotoMuslim ก็ไม่ต่างจากสังคมรูปแบบอื่น แต่มันจะเป็นสื่ออีกอย่างที่แตกต่างและมีจุดแข็งของมัน ซึ่งจุดแข็งหลายอย่างได้แก่ ความเร็ว ค่าใช้จ่ายที่ต่ำในการเข้าถึง ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์ที่หลากหลาย ความรู้สึกเป็นส่วนตัว ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งานในช่วงเริ่มต้น และความสัมพันธ์ระหว่างกันใน GotoMuslim ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ก็คือ ความเป็นส่วนตัว ที่สมาชิกไม่อาจมองข้ามได้

โดยเนื้อแท้แล้ว สมาชิกจะพบว่า GotoMuslim คือ ความเป็นส่วนตัว เมื่อได้อ่านบทความนี้ต่อไปคุณจะเห็นตัวอย่างหลายอย่างที่จะอธิบายตัวมันเอง สมาชิกจะต้องเข้าใจกระบวนการคิดทางจิตวิทยาของคนเราที่สัมพันธ์กับการกระทำ ที่เรามีต่อผู้อื่น

สมาชิกใน GotoMuslim มีความสนใจอย่างมุ่งมั่นและอยู่ต่อหน้าคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้ตัว

ไม่ มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสมาชิกใน GotoMuslim เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ใดบ้าง แต่บางส่วนคงใช้งานอยู่ที่บ้านที่มีโทรทัศน์อยู่ด้วย หากเปรียบเทียบแล้วการที่สมาชิกเข้ามาเยี่ยมชม GotoMuslim ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการนั่งดูโทรทัศน์ ตัวบ่งบอกที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การดูโทรทัศน์เป็นการวางตัวที่สบายมากกว่า เช่น การนอนดู หรือการเอนตัวลงกับเก้าอี้ที่โยกได้ ระยะห่างก็ห่างพอสมควรไม่ต่ำ 1.5 เมตร ขณะที่สมาชิกใช้คอมพิวเตอร์มักจะอยู่ในระยะห่างเทียบได้กับความยาวเท่ากับ 2 ไม้บรรทัดต่อกันจากจอคอมพิวเตอร์ และจะมักนั่งตัวตรงหรือโน้มเอียงไปข้างหน้า

นั่นหมายถึงระดับความ สนใจอย่างมุ่งมั่นขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่าการที่ดูโทรทัศน์อย่างชัดเจน ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นสังคมออนไลน์นี้มักเพ่งมองจอ คอมพิวเตอร์โดยตรงและเป็นผู้เลือกอ่านสิ่งที่อยู่หน้าจอด้วยตัวเอง ซึ่งแสดงถึงความสนใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่กำลังถูกนำเสนอ และสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างทันทีทันใดปรากฎอยู่ต่อหน้าสายตาของเขา

ที่มาhttp://www.muslimthaipost.com/mnet/index.php?p=a&bNo=42&qNo=669

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น